Hakkımızda Balcı Behçet Van Bal Merkezi

Hakk?m?zda

  • Doğudaki Bal Temzilciniz

Balcı Behçet Van Bal Merkezi

 Balç? Behçet Hikayesi nedir?

1966 y?l?nda Behçet Öndül taraf?ndan kurulan ?irketimiz türkiye'nin heryerine bal göndermektedir...

?irketimiz 1991 y?l?nda ÖNDÜLLER ARICILIK A? ad?n? alarak ?irketle?mi?tir...

Ballar?m?z devaml? olarak tahlil edilmektedir ve her hangi bir kimyasal madde bulunmamaktad?r...
?irketimiz 350m2 alan içerisinde g?da mühendisim kontrolünde sa??kl? ve hijyenik bir ?ekilde mü?terilerimize sunulmaktad?r...

      HAKIMIZDA
Balç? Behçet'i olmay? hedefledi?imiz bu yolda her geçen gün mü?teri pörtföyünü  art?rarak  BALÇI BEHÇET VAN BAL MERKEZ?   ekibi olarak;
Hiçbir zaman heyecan?m?z? ve i?imize olan sayg?m?z? yitirmeden siz de?erli mü?terilerimizdenald???m?z her hal?n?n bize olan güvenini gösterdi?ine inanarak. ??imizi yapmaktay?z.

Firmam?z güçlü servis a??yla VAN merkez , ve Tüm Türkiye'ye bal göndererek e?siz bal?m?z?n lezzetini tatman?za  imkan sunmakta olup Bizi tercih eden mü?terilerimize ?ükranlar?m?z? sunuyor, uzun süre hizmetinizde olmay? diliyoruz...

 

Misyon

Misyonumuz... Mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak, kaliteli, sayg?l? ve güler yüzlü hizmet anlay??? ile Türkiye' nin her kö?esinde mü?terilerine kalitesini ispat etmek ve en iyi standartlarda temiz ve güvenli ürün göndermek.

Vizyon

   Vizyonumuz... H?zla geli?imlerin ya?and??? günümüz ko?ullar?nda mü?terilerimizin beklentilerine cevap verebilecek aktif, etkin ve sayg?n bir hizmet kurulu?u olmak...

Tanıtım Video

Yok

Haberler

  • Yeni Sitemiz Yayına Girdi.
  • 2018-08-30 22:08:19

Yorum ve Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.